CONTENT GUIDE

Patnubay sa nilalaman


Alfonso Alvarez

“Gusto kong dumalo sa mga fair upang subukan ang kalidad ng mga binibentang aytem ng iba’t ibang nagtitinda. Ilang taon ang nakaraan, bumisita ako sa Canton Fair at nagkataong nakita ang stand ng Gasdum. Ang una kong napansin ay ang exotic na disenyo ng kanilang mga produktong pambanyo. Ipinasya kong lapitan ang stand, at nakausap ko nang masinsinan ang isa sa kanilang kinatawan na mapagpasensyang sumagot sa lahat ng tanong ko. Inimpluwensyahan ng kanilang pakikitungo sa relasyon ng customer service at kalidad ng kanilang produkto ang desisyon kong tangkilikin ang kanilang tatak. Alanganin ako noong una subalit humakbang ako ng pananampalataya na hindi ko pinagsisihan hanggang ngayon. Inaangkat ko pa rin ang kanilang mga produktong pangsanitasyon at laging masaya ang mga kustomer ko sa mga produkto at hindi ako nakaranas ng anumang reklamo mula sa mga kustomer. Magagamit ng mga kustomer ko ang mga produkto sa kanilang bahay at nananatili pa ring matibay ang mga produkto. Mairerekomenda ko ang mga produkto ng Gasdum sa mga pamilya at negosyo. Ang karanasan ko bilang wholesaler ay mainam dahil lubhang masaya ang lahat ng kustomer ko sa kanilang mga produkto. Kung bibili ka ng anumang hardware mula sa kanila para sa banyo mo, alam mong bumibili ka ng kalidad na tatagal sa pagsubok ng panahon.

Sign up for Exclusive Discount & Offers