CONTENT GUIDE

Patnubay sa nilalaman


Jan Zakariaie

“Nagmamay-ari ako ng isang sanitary Shop sa Phoenix, Arizona na pinatatakbo ko nang halos isang dekada na. Wala talaga akong isang, maaasahang supplier mula noon. Nagpapapalit-palit ako ng mga supplier. Nag-aangkat ako ng mga produkto mula Hilagang Amerika, Europa at Tsina. Mula noon ay nakaranas na ako ng halong mabuti, masama at pangit. Gayunpaman, ang pinakamalaking isyu ko sa mga supplier ay ang mahinang kalidad o mga aberya sa paghahatid ng order. Matapos ng pananaliksik ko, nalaman kong nakikipagtuos nang hindi direkta sa mga manufacturer sa pamamagitan ng mga wholesale agent. Ipinasya kong alisin ang middleman at umangkat ng stock ko nang direkta, subalit kailangan ko ng manufacturer na ang produkto ay mapagkakatiwalaan ko. Ipinakilala ako ng katrabaho sa Gasdum at inangkat ko ang stock ko nang direkta mula sa kanila. Aaminin kong isa itong sulit na karanasan. Nag-aangkat na ako simula noon ng mga sanitary ware mula sa Gazdum.

Sign up for Exclusive Discount & Offers